13 conjunts de dades trobats

Filtrar resultats
 • Dades generals de l'ens

  Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • Registre de funcionaris habilitats de l’ens

  D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades...
 • Dades d'e-Administració de l'ens

  Conjunt de dades que recullen l'estat de l'administració electrònica (a nivell d'ús de mitjans electrònics), la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern....
 • Organismes que el formen

  Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.
 • Cartipàs: organització política

  Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la...
 • Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

  Conjunt de dades que recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.
 • Registre d’eliminació de documentació

  Relació de les eliminacions de documents del sector públic
 • Estatuts

  S'entenen com "estatuts" el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades...
 • Tipus impositius municipals

  Els ajuntaments tenen capacitat per a desenvolupar polítiques tributàries apujant o abaixant els tipus impositius dels seus impostos, així com establint beneficis fiscals...
 • Càrrecs Electes

  Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.
 • Ordenances Reguladores i Reglaments

  Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En...
 • Actes de ple

  La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la...
 • Organismes dependents o vinculats

  Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat (organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials locals i...